Duurzaamheid

Onze inzet voor een duurzamere wereld

Bison is een merk van Bolton Adhesives, de lijmdivisie van Bolton Group. Bij Bolton Group staat duurzaamheid hoog in het vaandel, onder de noemer We Care. 
 

Onze strategie

Onze strategie voor het bouwen van een betere en duurzamere toekomst. Elke keuze die we maken heeft als doel om de juiste balans na te streven tussen eceonomische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Onze strategie is gebaseerd op de volgende pilaren: 

  •  SOURCING, voor de duurzame inkoop en het doorzame gebruik van natuurlijke bronnen en grondstoffen.
  • PRODUCING, voor de duurzaamheid van onze producten en onze fabrieken.
  • PEOPLE, voor het welzijn van onze mensen en de ondersteuning van de maatschappij. 
Naar boven

Pilaren

Naar boven

Onze inzet voor een duurzamere wereld

Onze producten komen dagelijks in aanraking met miljoenen mensen. Met onze merken creëren we waarde die ten gunste is van mens en natuur. 

Een groot deel van onze producten wordt vervaardigd in onze eigen fabrieken in Duitsland en Nederland. We zijn ons bewust van de sociale verantwoordelijkheid voor onze werknemers en voor onze zakelijke partners, evenals voor de samenleving om ons heen. We ondersteunen een actieve deelname van onze medewerkers. 

Onze activiteiten zijn gebaseerd op relevante wetten, voorschriften en overeenkomsten inzake arbo en milieubescherming met het oog op een systematische verkleining van risico's. Dit stelt ons in staat om veilige en toekomstgerichte werkplekken te creëren, te onderhouden en te ontwikkelen met mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. We doen er alles aan om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten.

Om op lange termijn aan deze eisen te kunnen voldoen, verbinden wij ons aan een ​​geïntegreerd managementsysteem, - die voldoet aan de internationale normen 9001 en 14001-, en dit voortdurend te ontwikkelen, ook met betrekking tot onze milieuprestaties en een zero-tolerance beleid.

Wij voelen ons heel erg verantwoordelijk om bij te dragen aan het tegengaan van global warming. Wij geloven dat iedereen kan bijdragen aan het maken van een positieve impact. Daarom hebben wij als doel om de hoeveelheid CO2-uitstoot in de atmosfeer te verminderen en doen wij ons best om het natuurlijke ecosysteem, waar ons bedrijf van afhankelijk is, te beschermen. In 2023 hebben we een robuuste Corporate Carbon Footprint, een duidelijke strategie om de carbon footprint te verkleinen en definiëren we internationale klimaatinitatieven waar we ons bij aansluiten.

Sinds 2017 hebben we onze CO-2 uitstoot met 50% (scope 1 en 2)* verminderd. In al onze productielocaties en magazijnen in Nederland en Duitsland zijn we overgeschakeld op 100% hernieuwbare elektrische energie. 99% van ons afval wordt gerecycled of teruggewonnen, waarmee we ons doel volgen om een zero waste policy te hanteren als het om stortplaatsen gaat. Wij passen een strikt watermanagement beleid toe met gesloten koelcycli om de water intensiteit** op een laag niveau te houden. Wij proberen er ook voor te zorgen dat de aanvoer van grondstroffen van leveranciers zo dicht mogelijk bij onze productielocaties liggen. Tot op heden hebben we ongeveer 300 grondstoffenleveranciers waarvan 96% in Europa ligt.

'* 2021 in vergelijking met 2017

** Waterintisiteitsindex met betrekking tot eindproducten = wateronttrekking/ton geproduceerde producten = 0,7 in 2021

Naar boven

We Care Elke Dag

Naar boven

Publicaties

Duurzaamheidsverslag

Download ons laatste duurzaamheidsverslag en ontdek meer over onze verbintenissen.

Naar de downloads
Naar boven

Contact

We willen een open dialoog aangaan met alle belanghebbenden. Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

Bolton Adhesives

Adriaan Volker Huis
14e verdieping 
Oostmaaslaan 67
3063 AN Rotterdam
Nederland
Telefoon:  +31 (0)88 3 235 700
E-mail: info@boltonadhesives.com

Naar boven